Tegn et abonnement

Ja tak, jeg bestiller hermed et årsabonnement på bioenergiMAGASINET
- kr. 490,- + moms.

Udenlandsk abonnement:
kr. 650,- + moms.

Få bioenergi i din postkasse

Seneste nyt...

 • Indfang CO2 og nedsæt energiforbruget

  Aalborg Portland etablerer nyt pilotanlæg til CO2-fangst: Kan reducere energiforbruget ved CCUS markant og sikre bedre udnyttelse af CO2 I et nyt samarbejde med en række forskningsinstitutioner og virksomheder fra flere dele af Europa idriftsætter Aalborg Portland sit andet pilotanlæg til CO2-fangst. Formålet med projektet er at teste en ny teknologi inden for CCUS (carbon capture utilization storage), der potentielt kan eliminere en betydelig del af energiforbruget ved CO2-fangst samt sikre en bedre udnyttelse af den opsamlede CO2. Med opførelsen af endnu et pilotanlæg til CO2-fangst indleder Aalborg Portland, en del af Cementir Holding Group, et nyt samarbejde, der har til hensigt at skubbe udviklingen inden for CCUS (carbon capture utilization storage) yderligere. Samarbejdet under navnet ConsenCUS har en række førende forskningsinstitutioner og innovative virksomheder ombord, og i fællesskab sigter sammenslutningen mod at udvikle en ny teknologi inden for CO2-fangst, der potentielt kan nedbringe energiforbruget ved CO2-fangst markant og sikre en mere effektiv udnyttelse af den opsamlede CO2. - Med idriftsættelsen af det næste pilotanlæg til CO2-fangst på fabrikken i Aalborg kan vi se frem til at gøre os endnu flere erfaringer med CO2-fangst fra cementproduktion. Vi har siden december 2022 ført et pilotprojekt i samarbejde forskere fra DTU, der er blandt verdens førende inden for CO2-fangst, og vi er således blevet bekræftet i, at fangst fra vores produktion er muligt, og at potentialet er signifikant. Nu opfører vi endnu et pilotanlæg, hvor vi tester en ny teknologi for CCUS, og vi håber således at blive endnu klogere på vores muligheder inden for CO2-fangst, siger CEO Søren Holm Christensen fra Aalborg Portland. Den mest udbredte teknologi til CO2 fangst i dag kræver høje temperaturer som en del af processen, og det medfører et stort energiforbrug. Formålet med opførelsen af det nye CO2-fangstanlæg hos Aalborg Portland er derfor at teste en ny teknologi, der potentielt kan eliminere store dele af energiforbruget ved at anvende en elektrokemisk metode drevet af elektricitet frem for de ellers nødvendige høje temperaturer. Metoden, som kun bruger elektrisk energi, kan potentielt halvere energiforbruget i forhold til traditionelle fangstmetoder. Samtidig har parterne bag anlægget haft et stort fokus på nyttiggørelsen af CO2, og man vil med det nye anlæg undersøge mulighederne for at skabe et mere anvendeligt slutprodukt af den indfangede CO2. Anlægget kan således omdanne den indfangede CO2 til myresyre, hvilket kan anvendes som råmateriale i blandt andet plastik m.v. - En af udfordringerne ved CO2-fangst er, at det kræver store energimængder at drive processen. Med dette anlæg kan vi potentielt eliminere store dele af energiforbruget ved at anvende en ny teknologi. Samtidig kan anlægget skabe et direkte anvendeligt produkt on site, hvilket også kan effektivisere nogle af processerne i forbindelse med CO2-fangst. Vi kommer derfor til at følge resultaterne og erfaringerne med dette CCUS-anlæg utrolig tæt, da det absolut besidder nogle interessante perspektiver, siger Søren Holm Christensen. ConsenCUS-anlægget skal erstatte det nuværende CO2-fangstanlæg, der er opført i samarbejde med blandt andre DTU med støtte fra Innovationsfonden. Aalborg Portland bliver således det første sted, hvor det nye CO2-fangstanlæg og den tilhørende teknologi fra ConsenCUS-samarbejdet skal testes i større skala. Anlægget, der kan fange op til 2,4 ton CO2 i døgnet, idriftsættes efter planen til november, hvor det skal testes hos Aalborg Portland frem til marts 2024. Aalborg Portland arbejder målrettet frem mod 2030 på at reducere sin CO2-udledning med 1,6 millioner tons. Cementkoncernen har sat et loft på CO2-udledningen på 600.000 tons i 2030 uanset aktivitetsniveau, og det svarer til en reduktion på 73 procent af udledningen i 2021. Her skal CO2-fangst spille en vigtig rolle og levere en CO2-reduktion på mindst 400.000 tons om året. Dette projekt har modtaget støtte fra EU's Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 101022484. Fakta om ConsenCUS-samarbejdet: ConsenCUS-samarbejdet består af følgende partnere: Aalborg Portland, New Energy Coalition, Wetsus - European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology, Coval Energy BV, University of Groningen, Research Center for Carbon Solutions at Heriot-Watt University, British Geological Survey, Robert Gordon University, Danish Technological University (DTU), Energy Policy Group, Center for Research and Technology Hellas, STORK/Fluor, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), OMV Petrom, Grecian Magnesite, University of Alberta, University of Calgary, Zhejiang University, Danish Gas Technology Centre, INEOS Chemicals og Energinet. CCUS-metoden udviklet i regi af ConsenCUS kan potentielt halvere energiforbruget i forhold til traditionelle fangstmetoder. Metoden indebærer, at man ”vasker” CO2-røgen med caliumhydroxid på væskeform. Således binder CO2 sig til væsken. Herefter føres den CO2-holdige væske i en ”elektrokemisk fælde/regenerator”, hvor man sætter strøm til væsken. Dermed spaltes CO2 fra væsken, og de to elementer kan herefter adskilles. CO2 sendes efterfølgende i en ny elektrokemisk celle, hvor man omdanner CO2 til myresyre. Dette projekt har modtaget støtte fra EU's Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 101022484.
 • Indvielse af nyt biogasanlæg i Kliplev markerer et stort skridt frem for grøn biogasproduktion og klimaindsats i landbruget

  Indvielsen af Sustainable Bio Solutions i Kliplev markerer et stort skridt frem i landbrugets klimaindsats, idet biogasanlægget fjerner en betydelig udledning af metan fra husdyrgødning.   Sustainable Bio Solutions i Kliplev har i dag indviet sit nye biogasanlæg, der styrker klimaindsatsen i landbruget og bidrager massivt til både forsyningssikkerhed og grøn omstilling af energiproduktionen. Med en samlet reduktion i udledningen af klimagasser på omkring 80.000 tons CO2e om året er det nye biogasanlæg i Kliplev med til kraftigt at reducere den danske udledning af klimagasser. Biogasanlægget bidrager massivt til at reducere udledningen af drivhusgasser i landbruget, og samtidig leverer anlægget store mængder grøn biogas, der erstatter fossil energi i industrien, energisektoren og den tunge transport. – Indvielsen af ét af verdens største biogasanlæg markerer en vigtig milepæl i den danske og globale omstilling til en mere bæredygtig energisektor og bæredygtig økonomi. Det er vi glade for og stolte af at bidrage til som ejere af et så væsentligt infrastrukturaktiv, siger bestyrelsesleder i Sustainable Bio Solutions, Stine Birk. – Vi er både glade og stolte over, at vi i dag kan fejre indvielsen af et biogasanlæg, der bidrager markant til den grønne omstilling på en række områder, hvor klimaudfordringerne er særligt store, eksempelvis i landbruget og den tunge transport, siger administrerende direktør Lars Byberg fra Sustainable Bio Solutions. Biogasanlægget behandler store mængder husdyrgødning, affald og restprodukter, som bliver omdannet til grøn biogas og gødning. I den cirkulære proces reducerer biogasanlægget udledningen af klimagassen metan fra næsten en halv million tons gylle. – Dermed bidrager vi til en markant reduktion i udledningen af klimagasser, fastslår Lars Byberg. Han takker samtidig for et godt samarbejde med Aabenraa Kommune, SBS Kliplev Leverandørforening, Bjerndrup Udviklingsråd, Kliplev Lokalråd samt leverandøren af biogasanlægget, Bigadan. Godt samarbejde med lokalråd og naboerFrygten for lugtgener var naturligvis tilstede, ligesom den tunge trafik gennem byen skræmte flere borgere.- De bange anelser vi havde inden, er slet ikke blevet til realiteter. Vi har modtaget god information fra starten, som har været med til at berolige de lokale beboere, ligesom vi har haft muligheden for at se anlægget med selvsyn i hele byggeprocessen. Det tror jeg har været med til, at byen bakker op om anlægget og kan se de mange fordele lokalt, siger Eskild Thaysen, der er formand for Kliplev Lokalråd. - For os på biogasanlægget, handler det om at være på forkant, så misforståelser undgås. Naboerne har taget godt imod vores kommunikation og vi har haft nogle gode snakke med undervejs. Et biogasanlæg vil lugte i ny og næ, hvorfor det er vigtigt at de lokale beboere forstår dette og ikke mindst accepterer det. Vi går naturligvis alt for at minimere generne og advisere beboerne i god tid. Blandt andet har vi etableret en SMS-ordning, hvor borgerne kan få besked, hvis der er lugtgener fra anlægget på vej, siger han til bioenergiMAGASINET. Forsyningssikkerhed og grøn omstillingDen høje danske biogasproduktion dækker aktuelt cirka 40 procent af det danske gasforbrug. – De seneste års stigning i biogasproduktionen har enorm betydning for både forsyningssikkerheden og den grønne omstilling af både energiforsyningen og landbruget. Med det nye biogasanlæg i Kliplev tages der endnu et stort skridt fremad, både for Sønderjylland og for Danmark, siger klima-, energi- og forsyningsordfører Henrik Frandsen, der er lokalt folketingsmedlem for Moderaterne. Stor betydning for landbrugetUdviklingen i biogasproduktionen betyder samtidig, at cirka 35 procent af den danske husdyrgødning i år bliver afgasset i biogasanlæg, hvorved metanudledningen reduceres. Biogasanlæggene reducerer samlet set udledningen af klimagasser i landbruget svarende til cirka 300.000 tons CO2, oplyser brancheforeningen Biogas Danmark. – Dermed har biogasanlæggenes allerede rigtig stor betydning i landbruget, der ellers bliver betragtet som et af de områder, hvor det er en stor udfordring at øge klimaindsatsen, konstaterer Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.
 • Mere biogas, lavere gasforbrug og færre kunder

  Det er overskrifterne for første halvår 2023 i gasdistributionssystemet. Dermed fortsætter tendenserne fra de seneste år – helt efter planen. I en ny udgivelse gør Evida status på årets første seks måneder, og hvad udviklingen betyder for fremtidens gassystem og -forsyning. Læs mere på Evida.dk
 • DBC køber endnu et biogasanlæg

  DBC foretager ottende biogasopkøb: Det skiller sig lidt ud...Læs mere på Energy Supply...
 • Det går stærkt med opkøb af biogasanlæg

  Tidligere på måneden meldte selskabet BioCirc Group ud, at man havde betalt et trecifret millionbeløb og dermed overtaget biogasanlægget Naturbiogas Sode nær Haderslev. Denne gang er det biogasanlægget Blåbjerg Biogas ved Nørre Nebel, der er kommet under BioCircs vinger. - Opkøbet af Blåbjerg Biogas er en milepæl i vores mission om at fremme en bæredygtig energiinfrastruktur og med Blåbjerg Biogas som en del af BioCirc-familien, kan vi arbejde tættere med lokalsamfundet og yderligere bidrage til Danmarks grønne omstilling, siger Bertel Maigaard, CEO for BioCirc Group. Som en del af aftalen bliver de 41 andelshavere medejere af BioCirc Group, hvilket endnu engang sikrer reelt lokalt ejerskab. Det har været et kerneelement i BioCircs strategi fra begyndelsen, at fålandbruget helt ind i ejerkredsen, hvilket for alvor tog fart da DLG investerede sig ind i virksomheden tidligere på året, og andelsselskabets 26.000 landmandsmedlemmer blev medejere af BioCirc Group. Overskudsvarme til fjernvarmenSom en del af det grønne udviklingspotentiale, der er knyttet til opkøbet, ser BioCirc en værdifuld mulighed for at levere overskudsvarme tilbage til det lokale fjernvarmenetværk.Dette skridt skal sikre stabil og økonomisk varme til områdets borgere og markerer virksomhedens forpligtelse til at støtte lokalsamfundet. - Med BioCirc ved roret ser vi en lysende fremtid for Blåbjerg Biogas. Deres ekspertise og innovative tilgang åbner døren for utallige nye muligheder, og vi ser det som en investering i området og anlæggets udviklingspotentiale. Vi ser frem til at løfte den bæredygtige vækst og er glade for, at BioCirc fortsat ønsker den lokale forankring som et bærende element i deres ejerskab af Blåbjerg Biogas, siger Claus Thomsen, Formand for Blåbjerg Biogas A.m.b.a. Med de syv anlæg (inkl. Naturbiogas Sode, der dog ikke er myndighedsgodkendt endnu, red.), som Biocirc nu ejer, kommer BioCircs årlige biogasproduktion op på cirka 155 mio. kubikmeter grøn gas. BioCirc leverer dermed, hvad der svarer til mere end 105.000 husstandes årsforbrug, og biogasproduktionen fortrænger samtidigt mere end 350.000 ton CO2 årligt. Handlen af Blåbjerg Biogas A.m.b.a. er betinget af godkendelse fra Energistyrelsen, hvorefter Blåbjerg Biogas A.m.b.a bliver en del af BioCirc Group.

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2023 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.