luft

henrik hoeeghVi er på vej ind i nogle måneder, der må forventes at blive afgørende for, hvordan biogassektoren kommer til at udvikle sig de næste mange år i Danmark. I forbindelse med klimahandlingsplanerne skal politikerne forhandle om de centrale områder landbrug og transport – og på begge områder bliver det særdeles vigtigt at få biogassen på banen som en nødvendig løsning, der kan bidrage både hurtigt og effektivt til målet om at reducere drivhusgasudledningen med 70 procent i 2030.

Men der er et godt stykke vej igen i forhandlingerne.

Kort før sommerferien indgik politikerne de første aftaler vedrørende affald samt energi og industri. Aftalen på energiområdet indebærer, at der kommer nye udbudspuljer for biogas, som formentlig vil medføre en stigning i biogasproduktionen på 8 petajoule. Det svarer til cirka 220 millioner kubikmeter metan.

I foråret meldte en række vigtige klimapartnerskaber ellers ud, at der er et behov for ekstra 20 petajoule biogas i 2030, hvis Danmark skal nå 70-procentsmålet. Så hvis det skal nås, bliver det nødvendigt, at politikerne baner vej for yderligere 12 petajoule biogas i de kommende forhandlinger.

I landbruget står biogassen i den unikke position, at det er én af få løsninger, der kan sikre landbruget ganske markante drivhusgasreduktioner, men som også giver en række andre fordele. Biogassen sikrer nye udviklingsmuligheder og jobs for landbruget, og samtidig bliver gyllen behandlet, så landmanden får højere gødningsværdi, mindre udvaskning af næringsstoffer og færre lugtgener i forhold til naboerne.

På transportområdet udmærker biogas til tung transport sig ved inden for få år at kunne bidrage med markante CO2-reduktioner med en meget attraktiv økonomi. Allerede i dagene lige efter generalforsamlingen skulle politikerne forhandle en ny ordning for iblanding af biobrændstoffer – og først senere forventes transportforhandlingerne at sætte fokus på det CO2-fortrængningskrav, som Biogas Danmark og flere andre organisationer arbejder for. Det hænger imidlertid sammen med de ekstremt vigtige forhandlinger om en grøn afgiftsreform, som er udset til for alvor at sætte gang i den grønne omstilling af transportsektoren. Her kan vi byde ind med vigtige budskaber om, at det er muligt at kickstarte den grønne omstilling af den tunge transport med afgiftsjusteringer, som enten er provenuneutrale eller koster samfundet meget lidt sammenlignet med de fleste andre klimaindsatser.

Parallelt med klimaforhandlingerne er vi på vej ind i et forløb med forhandlinger om bæredygtighedskriterier for biogas, som skal udmøntes i forbindelse implementeringen af EU’s nye VE-direktiv, der træder i kraft i 2021. I Biogas Danmark tog vi allerede hul på den diskussion ved en række møder med medlemmerne fra begyndelsen af året, og emnet blev ligeledes debatteret ved temadagen efter generalforsamlingen den 24. august. Formålet med processen har været at få en pejling på medlemmernes holdninger til, hvordan vi griber opgaven an. Det er på ingen måder nogen let sag, men debatten gav os et godt afsæt for det videre arbejde med at formulere Biogas Danmarks holdninger og konkrete forslag på området.

Det overordnede mål er at hjælpe med at sikre, at biogas også i fremtiden er en bæredygtig og klimavenlig energikilde – vel at mærke samtidig med, at kriterierne bliver til at håndtere i en praktisk dagligdag, så der også på dette område banes vej for, at stigende mængder dansk biogas kan bidrage til at nå de vigtige og skrappe klimamål for Danmark.

Arbejdet med lægge strategier for alle disse forhandlingsprocesser, holde møder med politikere og andre aktører samt indsatsen for at få artikler og debatindlæg i medierne har været i fuld gang længe – og kommer til at definere både bestyrelsens og sekretariatets arbejdsindsats de næste uger og måneder.

I forlængelse heraf vil jeg benytte lejligheden byde velkommen til de nye, der blev valgt ind i Biogas Danmarks bestyrelse ved generalforsamlingen, Anders Buhl Larsen, Jens Henry Christensen, Michael Sangild og Asger Myken. Tak fordi I vil stille op og bidrage til bestyrelsens arbejde i en periode, der kommer til at kræve mange vanskelige diskussioner og beslutninger. Der bliver brug for alles indsats i den kommende tid. Til slut tak for en stor indsats til de afgående bestyrelsesmedlemmer, som er Michael Kamstrup Søndergaard, Aksel Buchholt, Gustav Madsen og Jesper Arndt Andersen.

Kommentar-arkiv

 • Sammenhold gør stærkere

 • Gang i udviklingen – men hvor længe?

 • NGF Nature Energy satser på biogas

 • 2015 – et godt år for dansk biogas

 • Halm til biogas… en oplagt mulighed!

 • Spar på biomassen og udnyt den intelligent

 • Nu leverer biogassen det politikerne har efterlyst

 • Biomasse er vigtigt for den grønne omstilling – men ikke for enhver pris

 • Spændende tid for vedvarende energi

 • Piledyrkning...

 • Sammen om den gode sag

 • Biogas giver sammenhængen og stabiliteten

 • Ser frem til at realisere potentialet i biogas

 • Ny, men kendt formand skal samle interesserne

 • Spændende tider forude

 • Gode takter i regeringens klimaplan

 • Godt på vej og nye muligheder – men også udfordringer

 • Et valgår på godt og ondt….!

 • Efter energiforliget er vi klar til de næste udfordringer

 • Biogas på dagsordenen i klimaforhandlingerne

 • Den politiske føljeton fortsætter

 • Positive toner om biogas afbrudt af alvorlig showstopper

 • Mange bolde i luften på den politiske arena

 • Urimelig modstand mod biogas – men også nye stærke potentialer

 • Biogassen er trådt ind i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2024 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.

Vi bruger cookies for at gi' dig den bedste oplevelse

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.