luft

niels jorgen LarsenForeningen Danske Kraftvarmeværker har ansat en ny direktør, som afløser for den nuværende direktør som fratræder for at nyde sit otium.

De danske kraftvarmeværker spiller en afgørende rolle i det danske energisystem, og især i en tid med den grønne omstilling fra fossil til grøn energi vil der bliver stillet stadig større krav til disse fleksible energiproducenter, og ikke mindst vil den mere og mere fluktuerende energiproduktion stille store krav til energiforbrugere for at kunne udnytte den grønne energi bedst muligt.

- Vi ønsker derfor en fortsat stærk interessevaretagelse og en stærk brancheforening, hvorfor det er mig en glæde, at det er lykkedes at få en branchekendt og erfaren direktør ansat. Han skal afløse vores nuværende direktør Erik Nørregaard Hansen, som efter mange års trofast virke, har valgt at gå på pension, siger formanden for Foreningen Danske Kraftvarmeværker Tage Meltofte.

- Det er også fordelagtigt, vi nu kan lave en glidende overgang fra vores mangeårige direktør Erik Nørregaard Hansen henover sommeren og efteråret, hvor Erik vil kunne introducere den nye direktør for opgaverne blandt andet for vores traditionsrige arrangement Energipolitisk Åbningsdebat, som afholdes for tyvende gang på Christiansborg den 7. og 8. oktober, oplyser Tage Meltofte.

Den nyansatte direktør Niels Jørgen Larsen er 57 år og uddannet maskinmester med en HD i organisation.
Niels Jørgen Larsen har arbejdet med grøn omstilling i de sidste 15 år både som konsulent, erhvervschef, projektleder og direktør, så det er en erfaren herre, der nu tager over.
Niels Jørgen Larsen har blandt andet i sit professionelle arbejdsliv beskæftiget sig med industriel symbiose, cirkulær økonomi, etablering af biogasanlæg og energieffektivisering af virksomheder.
Han har også stor erfaring fra medlemsorganisationer, hvor han gennem 12 år har været bestyrelsesmedlem i Maskinmestrenes Forening og de seneste par år som projektleder for Ocean Plastic Forum.

I fire år var han erhvervschef i Kalundborgegnens Erhvervsråd med ca. 500 medlemmer, ligesom han i fire år var direktør for Kalundborg Symbiose, en organisation som anvender hinandens restprodukter/restressourcer og dermed reducerer energiforbrug, materialeforbrug og CO2- udledning.
I mange af de ”grønne” projekter som Niels har arbejdet med indenfor de sidste 10 år har omdrejningspunktet været samarbejdet mellem kommuner og det lokale erhvervsliv, ligesom han har arbejdet tæt sammen med lokale politikere, og også på det landspolitiske område.

- Jeg glæder mig utrolig meget til ansvaret som kommende direktør for Foreningen Danske Kraftvarmeværker og glæder mig specielt til at lære vores medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere bedre at kende. De decentrale kraftvarmeværker er vigtige elementer til at sikre energien og dermed forsyningssikkerheden ude i lokalsamfundene og ikke mindst når det gælder om at stabilisere den øvrige energiforsyning, siger Niels.

- Jeg brænder for energibranchen, og med afsæt i min baggrund som maskinmester vil jeg bruge min tekniske viden og erfaring i dialogen med vores medlemmer, og ikke mindst tænker jeg, at min tekniske erfaring også vil kunne anvendes i bestræbelserne på altid at kæmpe for at give vores medlemsvirksomheder de bedst mulige værktøjer i forhold til indtjening og effektiv drift og ikke
mindst deres muligheder for en fortsat og afgørende rolle i den grønne omstilling, fortæller Niels Jørgen Larsen.

- Dette sammenholdt med min erfaring i brancheorganisationer og i samarbejdet med politikere,
skulle gerne betyde, at jeg kan tilføre medlemmerne i Foreningen Danske Kraftvarmeværker det nødvendige bindeled mellem praktik og politik, siger han med et smil.

Niels Jørgen Larsen overtager stafetten fra Erik Nørregaard Hansen den 1. september 2020, og
markeringen af direktørskiftet vil ske på den årlige generalforsamling og Kraftvarmedag, der afholdes den 17. september 2020 på Sabro Kro.
For yderligere oplysninger kan formand for Foreningen Danske Kraftvarmeværker, Tage Meltofte kontaktes på telefon 6120 7582.

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.