luft

christensen asgerEU skal skrue ned for den fossile, russiske gas og op for biogassen nu!

For krigen i Ukraine har vist, at energipolitik er sikkerhedspolitik. Og sikkerhedspolitik er energipolitik.
Spiller vi kortene rigtigt, kan både sikkerhed og miljø gå hånd i hånd.
Krigen har sendt gaspriserne på himmelflugt. Europæiske virksomheder og borgere ser allerede fatale konsekvenser i øjnene.

Der er et presserende behov for, at EU sætter alt ind på at løsrive os fra Putins jerngreb.
Jeg mener, at målet er klart: Vi skal arbejde for at blive en energiunion.
Og hvis EU skal nå målet, er et af vores bedste kort på hånden biogas.

Kæmpe uudnyttet potentiale
Der er et kæmpe uudnyttet potentiale i biogas. En løsning, jeg længe har talt for.

Biogas er nemlig en hurtig, effektiv og grøn energiform, der kan hjælpe os af med organisk restaffald fra hele samfundet, rykke os tættere på klimamålet og bidrage til den cirkulære økonomi.

Biogas kan potentielt forsyne europæiske husstande med en fjerdedel af vores gasforbrug inden 2030. Og hvis vi sikrer gode rammevilkår nu, kan det blive endnu mere.

For eksempel skal vi forbedre infrastrukturen, så restaffald kan transporteres hurtigere og mere effektivt til biogasanlæggene. Netop det har jeg kæmpet for i mit arbejde med EU’s metanstrategi.

Vi må og skal finde fælles løsninger. For krisen er grænseoverskridende.

For Danmark er biogas en god og effektiv løsning.

Helt nye tal fra brancheorganisationen Biogas Danmark viser, at biogas kan dække 100 procent af det danske gasforbrug allerede i 2027-2028. Men det kræver, at vi spiller kortene rigtigt nu og sikrer bedre rammevilkår for branchen.
Men biogas er ikke den bedste løsning for alle medlemslande. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer fleksibilitet til de enkelte lande.
Det skal være op til medlemslandene at vælge de energiformer, der passer til de ressourcer, de har.
Men det er EU’s vigtigste opgave lige nu at sikre et bredt og fleksibelt udvalg af vedvarende energikilder.

Alle kort skal på bordet
For det er afgørende, at vi udnytter krisen til at sætte skub i den grønne omstilling.
Vi har brug for mere vedvarende energi i EU. Og krisen har i sandhed vist, at det er muligt at handle hurtigt. Det skal vi tage bestik af.

For vores egen sikkerhed. For klimaet. Og for miljøet.

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.