luft

Naturgassen i fjernvarmen skal erstattes med biogas til spids- og reservelast. Grundlasten bør udgøres af biomasse og store varmepumper, som kan udnytte spildevand eller industriel overskudsvarme. Det vurderer udviklingschef i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke.

kim behnke danskfjernvarme12 procent af fjernvarmen i Danmark laves aktuelt på naturgas. Men i fremtiden skal naturgassen ud af fjernvarmen og erstattes af biogas til spids- og reservelast – mens grundlasten på mange værker vil blive produceret på biomasse og varmepumper.

- Under optimale forhold vil man allerede om fire år kunne være i situation, hvor biogassen udgør en større andel af fjernvarmen end naturgassen, siger Kim Behnke, udviklingschef i Dansk Fjernvarme. Han vurderer, at biogassen på sigt vil udgøre 3-5 procent af fjernvarmen som spids- og reservelast om vinteren.
I dag udgør biogassen 25 procent af gassen i naturgasnettet, og i 2030, lyder prognosen, vil andelen være på 70 procent biogas.

- Prognoserne for naturgas viser høje priser mindst fem år frem, og det peger på, at de fjernvarmeselskaber, som stadig har en høj andel af naturgas i deres grundlast, nu skal i gang med at investere i bæredygtige løsninger, så de nedbringer afhængigheden af naturgas og på sigt kun bruger biogas til spids- og reservelast, siger Kim Behnke.

Tiden er inde til investeringer
Efter ophævelsen af kraftvarmekravet er den formelle binding til naturgassen nu fjernet.

- Men vi skal undgå, at værkerne bare skifter én afhængighed ud med en anden. De skal have flere energikilder til rådighed, gerne en kombination af biomasse og varmepumper og en smule biogas til spidslast. Lige nu ser vi lave priser på biomasse, mens der er meget høje priser på el og naturgas, så der er brug for fleksibilitet fremover, siger Kim Behnke.
Han ser store perspektiver i et øget samarbejde med spildevandsbranchen.

- Der ligger 600 spildevandsanlæg i bynære områder, så der er mulighed for store synergier, hvis varmeværkerne etablerer vand-til-vand-varmepumper, som kan udnytte det lunke spildevand, siger han videre.
Kim Behnke har også bemærket, at den ellers voksende kritik af biomasse er forstummet under den nuværende energipriskrise.

- Nu er det blevet meget synligt og konkret, at vi indtil videre har brug for biomasse i den grønne omstilling, siger han.
Og skulle der være varmeværker, som håber, at naturgassen igen bliver meget billig, maner Kim Behnke til besindighed.

- Værkerne skal ikke basere deres strategi på en forventning om lavere naturgaspriser. Nu bliver de nødt til at investere sig ud af krisen med nye varmeteknologier. Hvis man udskyder beslutningen om at komme fri af naturgassen, er der risiko for, at man igen kommer til at stå med meget høje varmepriser og et forklaringsproblem, når varmekunderne i nabobyen, som har foretaget de nødvendige og rigtige investeringer, har faldende varmepriser, vurderer Kim Behnke.

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.