luft

Den seneste uge har biogas dækket 65 procent af det danske gasforbrug. Det minimerer importudgifterne til naturgas, og klimaaftrykket fra gasforbruget er nu på samme niveau som elforbruget, fremgår det af Biogas Outlook 2022 fra Biogas Danmark.

Biogasproduktionen er i høj grad med til at minimere udgifterne til import af naturgas fra udlandet – og at mindske den mængde naturgas, Europa er nødt til at købe i Rusland. Og der er tale om store værdier. Alene i årets første måneder har biogassen fortrængt russisk naturgas til en værdi af 3,7 milliarder kroner.

Det oplyser Biogas Danmark i forbindelse med offentliggørelsen af Biogas Outlook 2022, der sætter fokus på fremtidsperspektiverne for den danske biogasproduktion.

Som markedet udvikler sig lige nu, vurderer Biogas Danmark, at biogasproduktionen i år kommer op på at dække 40 procent af det årlige gasforbrug.

frank rosager biogas danmark

– Det forventede niveau på gaspriserne for resten af året tyder på, at biogas i hele 2022 kommer til at fortrænge naturgas til en værdi af 7 milliarder kroner. Det er penge, som Danmark undgår at bruge til import af naturgas, og samtidig er pengene dirigeret væk fra Rusland, forklarer direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark.

Næsten alle danske biogasproducenter har prissikret en stor del af deres 2022-afsætning af biogas i 2021 – det sige længe før nogen kunne forudsige gasprisernes himmelflugt. Derfor høstes der lige nu betydelige besparelser hos de kunder, der sidste år købte biogas på fastprisaftale for 2022.

Den høje andel af biogas i det danske gasnet betyder samtidig, at klimaaftrykket af gasforbruget nu er nede på samme niveau som elforbruget.

– Midt i den kritiske situation er der grund til at glæde sig over, at produktionen af både biogas og grøn strøm har nået et rekordhøjt niveau i år, hvilket lover godt for de kommende år. Der er et stort potentiale for, at vi hurtigt kan komme meget længere med biogassen, der kan dække gasforbruget 100 procent allerede om fem år, siger Frank Rosager.

 

FAKTA
I årets første otte måneder har den danske biogasproduktion fortrængt næsten 400 millioner kubikmeter naturgas i det danske gasnet. Biogasleverancen betyder, at det europæiske marked har kunnet undgå at indkøbe en tilsvarende mængde fra Rusland, som lige nu dækker det marginale gasforbrug – det vil sige den mængde gas, der ikke kan skaffes andre steder.

Udover et positivt bidrag til dansk økonomi på grund af de høje gaspriser, har biogasproduktionen i år til dato reduceret udledningen af drivhusgasser med mere end 900.000 ton CO2e.

Værdien af den naturgas, som biogassen har fortrængt, er beregnet ved at matche den daglige biogasproduktion med de daglige gaspriser på den nordeuropæiske gasbørs.

Biogas Outlook 2022 kan hentes her: https://www.biogas.dk/biogasoutlook2022/

 

Børsværdi og klimaeffekt af biogas
Ruslands reduktion af gasleverancerne til Europa har givet gaspriserne et gevaldigt hop på børserne.
Den danske biogasproduktion fortrængte i de første 8 måneder fossil naturgas med en børsværdi på ca. 3,7 mia. kr. Forward priserne for andet halvår af 2022 peger på, at børsværdien kommer over 7 mia. kr. for hele 2022.
Da gassen alternativt skulle være leveret fra Rusland, er det penge, som ikke er kanaliseret ud af Danmark og EU til Rusland, men i stedet har skabt værdi for biogasproducenterne og ikke mindst store besparelser for de mange kunder, der har aftaler om faste priser fra biogasproducenterne.

stotte borsvaerdi

Øverst: Siden oktober 2021 har støtten til biogas været lavere end gasbørsværdien af den naturgas, som biogassen fortrænger fra gassystemet.
Nederst ses samlet børsværdi af den naturgas, som biogassen har fortrængt i 2020, 2021 og de første 8 måneder af 2022
Kilder: Energinet (biogas leveret til gasnettet), Energistyrelsen (støtte) og EEX Gas Market Data (børsværdi).

 

elforbrug gasforbrug

Gas- og elforbrugets klimaaftryk vist som gennemsnittet for de foregående 12 måneder. I månederne maj til august og 12 måneder tilbage har det gennemsnitlige klimaaftryk af gas- og elforbruget været på samme niveau. Klimaaftrykket for elforbruget er beregnet og oplyst af Energinet, mens Biogas Danmark har beregnet klimaaftrykket i gasforbruget baseret på data for gassystemet oplyst af Energinet.

Gas til transport

nofoss

Samler viden og nyheder om
grøn gas til transport

Se mere her...

Annoncér

annoncer 215x100

Ram din målgruppe i
bioenergiMAGASINET

Hent medieinfo 2021 her

 

Brancheforeningen

biogasbranchen linko

Biogas Danmark arbejder for at sikre omstillingen til et fossilt uafhængigt samfund.